Podstawowe informacje o nadzwyczajnym szafarzu komunii świętej

Oto przypomnienie niektórych zasad dotyczących posługi nadzwyczajnych szafarzy zamieszczone w Biuletynie Duszpasterskim Diecezji Koszalińsko-kołobrzeskiej (12/17). NADZWYCZAJNI SZAFARZE UDZIELANIA KOMUNII...