Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2018 r.

Drodzy Bracia i Siostry! “Przybysza, który się osiedlił wśród was, będziecie uważać za obywatela. Będziesz go miłował jak siebie...