Biała szata – sakrament chrztu

W ostatnim czasie jestem żywo zainteresowany sakramentem chrztu, wszystkim co z nim związane. Moja zmniejszona aktywność na blogu również...