Biała szata – sakrament chrztu

W ostatnim czasie jestem żywo zainteresowany sakramentem chrztu, wszystkim co z nim związane. Moja zmniejszona aktywność na blogu również jest z tym związana. Zostałem ojcem!! Dziękując Bogu za tak cudowny dar, przygotowuję się także do sakramentu chrztu dziecka. Ostatnio skupiłem się na poszukiwaniu odpowiedniej świecy, jednak moją uwagę przykuła biała szata. Jak mówi Katechizm Kościoła Katolickiego:

Biała szata ukazuje, że ochrzczony “przyoblekł się w Chrystusa” (Ga 3, 27) i zmartwychwstał z Chrystusem. (1243 KKK)

Neofita, który stał się dzieckiem Bożym i przywdział szatę godową, zostaje przyjęty “na ucztę godów Baranka” (1244 KKK)

Biała szata ma niezwykle ważne znaczenie i głęboką symbolikę. Przy jej nakładaniu towarzyszą słowa: 

N., stałeś się nowym stworzeniem i przyoblekłeś się w Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą szatę. Niech twoi bliscy słowem i przykładem pomagają ci zachować godność dziecka Bożego, nieskalaną aż po życie wieczne.

Założenie białej szaty ma podwójną symbolikę. Człowiek nagi to człowiek grzeszny, który potrzebuje odkupienia i zbawienia. Upadły człowiek potrzebował „nowej szaty”, aby wrócić do życia w jedności i harmonii z Bogiem. Tą szatą stał się Jezus Chrystus. On odkupił ludzkość ze wszystkich grzechów. Dzięki Chrystusowi ludzkość pozbyła się swojej „nagości”, jako symbolu przekleństwa (zob. 1Kor 15, 37.42; Ga 3, 25; Kol 3, 10).

Założenie szaty chrzcielnej jest symbolem „przyobleczenia się” w Jezusa Chrystusa, czyli całkowitego zjednoczenia się z Nim. Dar chrzcielnego zanurzenia w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, pociąga za sobą konieczność zmiany stylu życia, czyli konieczność założenia nowej szaty. Św. Paweł Apostoł tę wewnętrzną przemianę nazywa „przyobleczniem nowego człowieka” (Ef 4, 24). Założona szata przypomina o konieczności radykalnej przemiany życia.

Szata chrzcielna musi być koloru białego. Kolor szaty wskazuje jakie powinno być to nowe życie człowieka ochrzczonego. W Piśmie świętym i tradycji chrześcijańskiej biel jest kolorem światła i życia. Oznacza także świąteczną radość, podziw, triumf oraz czystość i niewinność (Ez 9,2; Łk 24, 4; Dz 10, 30).

Biały kolor bardzo często pojawia się w ostatniej księdze Pisma świętego, czyli w Księdze Apokalipsy, która w symbolicznych obrazach ukazuje rzeczywistość nieba. W bieli przedstawiane są osoby, które towarzyszą chwale Bożej, istoty niebiańskie i wszyscy święci, którzy zostali oczyszczeni i odkupieni przez Jezusa Chrystusa Ap 2, 17; 3, 4;14, 14; 19, 11; 20, 11). Biel jest kolorem świętości, czyli życia w chwale Bożej. Na podobieństwo przemienionego Chrystusa, wszyscy święci jawią się jako istoty przemienione, oczyszczone i przyobleczone w biel. Ta biel jest darem pochodzącym od samego Boga, który oczyszcza człowieka z grzechów i wybiela „szatę” jego codziennego życia.

Symbolika białej szaty chrzcielnej w sposób bardzo czytelny mówi o „przyobleczeniu się w Chrystusa”. Dzięki temu człowiek staje się nowym stworzeniem”. Można powiedzieć, że przez chrzest zanurzający w Chrystusa każdy człowiek przemienia się i staje się istotą niebiańską, która jest blisko Boga. Ochrzczony, odziany w białą szatę jest człowiekiem czystym i niewinnym. Już od chwili chrztu uczestniczy w jakiś sposób w chwale nieba. [1]ks. prof. Dariusz Kwiatkowski, Zaczerpnąć ze źródła wody życia. W świecie liturgicznych znaków, Kalisz 2007

Tyle teorii. A cóż nam proponuje współczesny świat. Gdy zajrzymy, co jest dostępne na rynku, dochodzę do wniosku, że biała szata to przede wszystkim pamiątka chrztu. Jest też dobre miejsce na jakiś wierszyk czy życzenia dla rodziców i dziecka. 

Przykładów można mnożyć. Pytanie brzmi, czy to o to chodzi w białej szacie..?

Przypisy

Przypisy
1 ks. prof. Dariusz Kwiatkowski, Zaczerpnąć ze źródła wody życia. W świecie liturgicznych znaków, Kalisz 2007

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.