Modlitwa akolity

Panie Jezu Chryste, Ty powołałeś mnie do pomocy kapłanom i diakonom w budowaniu Twego Ciała, którym jest Kościół. Napełnij mnie swoim Duchem, abym swoją posługę spełniał z wiarą i miłością. Pomóż mi składać siebie samego w ofierze na Twoim ołtarzu i spalać się codziennie w służbie braciom, szczególnie chorym i słabym. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Panie, pozwalasz mi w szczególny sposób uczestniczyć w posługiwaniu Kościoła gromadzącego się na sprawowanie Eucharystii. Jako nadzwyczajny szafarz Komunii świętej będę pomagał kapłanom w rozdawaniu Ciała i Krwi Twojej. Dlatego proszę Cię, Jezu, o łaskę głębokiego przeżywania Ofiary Eucharystycznej. Uzdolnij mnie do poznania duchowego znaczenia czynności, które będę wykonywał. Umocnij mnie, abym codziennie składał siebie w ofierze  jako duchowy dar, przyjemny Bogu. Niech nigdy nie zapomnę o tym, że rozdzielając i spożywając Chleb życia wiecznego, tworzę razem z braćmi i siostrami jedno Ciało  Kościół.  Spraw, Panie, aby posługiwanie przy Twoim. ołtarzu umocniło we mnie wolę wypełniania Twego największego przykazania:  Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem. Amen

Modlitwa podczas puryfikacji

Panie, daj nam czystym sercem przyjąć to, * co spożyliśmy ustami,* i dar otrzymany w doczesności * niech się stanie dla nas *lekarstwem na życie wieczne.