IV Modlitwa Eucharystyczna

Czwarta Modlitwa Eucharystyczna, nawiązując w treści i strukturze do Modlitw Eucharystycznych Kościołów wschodnich, jest pięknym hymnem ku czci Boga...