Papież ustanowił Niedzielę Słowa Bożego

Musimy wejść w bliską relację z Pismem św., w przeciwnym razie nasze serca pozostaną zimne, a oczy zamknięte, dotknięte...