Motu proprio Ministeria Quaedam – Paweł VI

Wprowadzające nową dyscyplinę w odniesieniu do tonsury, święceń niższych i subdiakonatu w Kościele Łacińskim Pewne urzędy dla należytego sprawowania...