Zgoda papieża na udzielanie posług kobietom

Witajcie, jak zapewne wszyscy zainteresowani już wiedzą, Ojciec Święty Franciszek zmienił zapisy Kodeksu Prawa Kanonicznego, dopuszczając do posług lektora...