Orędzie papieża Franciszka na XXVI Światowy Dzień Chorego 2018.

Mater Ecclesiae: „Oto syn Twój (…) Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” (J...