Odpowiedzi na cztery pytania dotyczące posługi pełnionej przez akolitę podczas Mszy Świętej.

1.     Czy akolita pełniący swoją funkcję zawsze musi być ubrany w albę?   W Ceremoniale liturgicznej posługi...