Skłony

W ostatnim numerze “Anamnesis” zadano pytanie dotyczące skłonów. Zachęcam do zapoznania się z tym tekstem. Kwetia skłonów była wielokrotnie...