Mysterium fascinans 2018 – audiobook

Po płycie z rekolekcji  z 2017 roku opisanych tutaj, nie mogłem się doczekać kolejnej płyty. Z ogromnym zainteresowaniem wysłuchałem...