Kim mają być w parafii ustanowieni lektor i akolita?

Ks. Józef Górzyński Rozważanie na tak postawiony temat należy, w oczywisty sposób, rozpocząć od zdefiniowania obydwu terminów użytych w...