Nowe wezwanie w Litanii Loretańskiej

Ale tylko w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Decyzją biskupa Edwarda Dajczaka, od 2 lutego bieżącego roku, odmawiając publicznie lub prywatnie Litanię...