Lektor jako funkcja w zgromadzeniu liturgicznym

  Lektor Z niższych święceń lektorat był stopniem najstarszym i naj­bardziej rozpowszechnionym. Początkowo istniał w Kościele zwy­czaj synagogalny i...