List Ojca Świętego Franciszka do Prefekta Kongregacji Nauki Wiary nt. dopuszczenia kobiet do posług lektoratu i akolitatu

LIST OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA DO PREFEKTA KONGREGACJI NAUKI WIARY NA TEMAT DOPUSZCZENIA KOBIET DO POSŁUG LEKTORATU I AKOLITATU Do...