Akolita jako funkcja w zgromadzeniu liturgiicznym

Początkowo akolici nie mieli ściśle określonych funkcji. Jak sama nazwa (akóluthos – sługa) wskazuje, używano ich do różnych posług,...