Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 53. Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2020 roku – Pokój jako droga nadziei: Dialog, Pojednanie Nawrócenie Ekologiczne.

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA 53. ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU 1 STYCZNIA 2020 ROKU POKÓJ JAKO DROGA NADZIEI: DIALOG, POJEDNANIE...