Rekolekcje liturgiczne Mysterium fascinans – 2015. Audiobook.

Rekolekcje odbyły się w dniach 11-13 września 2015 r.

Myślą przewodnią tej edycji były słowa zaczerpnięte z 1 Listu św. Pawła do Tesaloniczan Wolą Bożą jest wasze uświęcenie (1 Tes 4,3). Przesłanie św. Pawła wydaje się oczywiste – wiemy doskonale, iż Bóg pragnie naszego uświęcenia, czyli naszej świętości. Ale co to dokładnie oznacza? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwano w kolejnych referatach, które zostały wygłoszone podczas rekolekcji, następnie zredagowane przez autorów i przedstawiamy je w niniejszej publikacji.

Biblijny werset „Wolą Bożą jest wasze uświęcenie”wprowadzał w tematykę ostatniej grupy sakramentów – komunii albo inaczej uświęcenia, do której zaliczamy święcenia i małżeństwo. 


Rekolekcyjnej części wydarzenia przewodniczył o. Dominik Jurczak.
część naukową rozpoczęli Paweł Milcarek referatem „Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć, i moc, boś Ty stworzył wszystko, i dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone. Cel stworzenia – oddanie chwały Bogu” oraz ks. Dominik Ostrowski: „Ciesz się i raduj, Córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród ciebie. Świątynia – miejsce spotkania Świętego i stworzenia”.


Następnie możemy wysłuchać referatów Marcina Majewskiego, „Stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał. Świętość Boga a świętość człowieka”, o. Jarosława Kupczak OP, „Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. Teologia sakramentu małżeństwa” oraz Danuty Piekarz, „Abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz rozumnej służby Bożej. Kapłaństwo powszechne” i ks. Macieja Skóry, „Nałożyłem na Lewiego obowiązek czci i okazywał Mi cześć, i korzył się przed mym imieniem. Kapłaństwo ministerialne”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.