List krajowego duszpasterza muzyków kościelnych

Święto Muzyki Kościelnej 2017

Śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię. Dzień po dniu głoście Jego zbawienie ! (Ps 96)

Czcigodni Współbracia w Kapłaństwie!

Kochani Bracia i Siostry Muzycy Kościelni!

Przyjmijcie serdeczne pozdrowienia od Tronu Jasnogórskiej Pani.

Rok 2017 przeżywamy pod hasłem “Idźcie i głoście”. Autor natchniony psalmu 96 zachęca nas, abyśmy “dzień po dniu głosili Jego zbawienie”. “Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, jak jest napisane: a sprawiedliwy żyć będzie dzięki wierze” (Rz 1, 16 – 17). W tym cudownym wyznawaniu wiary i opiewaniu Bożej chwały patronuje nam św. Cecylia, dziewica i męczennica, patronka muzyki i śpiewu kościelnego, która jest Panną wierną, jest dla nas jasnym drogowskazem w dawaniu świadectwa wiary, wierności Chrystusowi. Każdego roku przeżywamy Jej liturgiczne wspomnienie. Duszpasterze Muzyków kościelnych zapraszają nas i zachęcają, abyśmy ten czas przeżywali na wspólnotowych rekolekcjach, dniach skupienia, warsztatach liturgiczno-muzycznych, sympozjach i kongresach. Organizujemy liczne koncerty, które przyczyniają się do podnoszenia poziomu wielu chórów i zespołów wokalno-instrumentalnych, stwarzając okazję do refleksji nad swoim powołaniem i uwielbienia Boga, Stwórcy wszelkiego piękna i dobra. Czas ten służy pogłębieniu naszej wiary, przez słuchanie Słowa Bożego, przeżywaniu Liturgii Pokutnej w której przyjmujemy dar przebaczenia, abyśmy wiernie stali przy Panu i Jemu służyli. Podczas uroczystej Eucharystii pragniemy dziękować Panu Bogu za piękno posługi muzyka kościelnego. Każdego dnia Kościół zaprasza nas abyśmy pogłębiali naszą osobistą relację z Chrystusem Panem i Odkupicielem, od której zależy kształt naszego chrześcijańskiego życia i posługiwania w Kościele.

W tym roku dziękujemy Panu Bogu za 300 rocznicę koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, 100 lecie Objawień Matki Bożej w Fatimie oraz 140 lecie w Gietrzwałdzie. Ta wielka łaska Maryjnych Jubileuszy dotknęła każdego z nas, kiedy śpiewem wraz z Maryją uwielbialiśmy Miłosierdzie Pana, który uczynił wielkie rzeczy dla nas i dokonywał wzrostu naszej wiary oraz naszych braci i sióstr. Wiara to dar Ducha Świętego, który uzdalnia do misji i umacnia nasze świadectwo, czyniąc je śmiałym i odważnym (Benedykt XVI, Porta Fidei). Od naszej wiary, od naszej relacji z Bogiem, zależy kształt naszego życia i posługiwania w Kościele.

Pragniemy także dziękować Panu Bogu za Instrukcję Konferencji Episkopatu Polski o Muzyce Kościelnej, która została zatwierdzona przez Konferencję Episkopatu Polski w Lublinie dnia 14 X 2017 r. We wprowadzeniu do tejże Instrukcji czytamy:

“Wyznawcy wiary w Trójjedynego Boga w przejawach muzycznej ekspresji odnaleźli sposób wyrażania tego, czego ludzki język nie jest w stanie uchwycić. Mowa muzyczna bowiem nie tylko stawała się sposobem zaangażowania całego człowieka: jego sfery fizycznej, emocjonalnej i intelektualnej, w duchowe wchodzenie w tajemnicę Boga, ale co więcej , poprzez piękno i harmonię podnosiła ludzką modlitwę do wyżyn nadprzyrodzonego piękna, mającego swoje bezpośrednie odniesienie do Stwórcy” . Dziękujemy Panu Bogu za to, że możemy uczestniczyć w tym poruszaniu ludzkich serc poprzez piękno muzyki i harmonii, jednak abyśmy to mogli czynić potrzeba, aby i nasze serca zostały poruszone przez Boga, który przychodzi, aby okazać nam swoje miłosierdzie, który przychodzi, aby nas zbawić.

Św. Paweł Apostoł zachęca nas : ” Na koniec bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. Przyobleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom tego świata tych ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich. Dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście się zdołali przeciwstawić w dzień zły i ostać, zwalczywszy wszystko… W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki czemu zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże – wśród wszelkiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu ! ” ( Rz 6, 10 – 18)

Życzę wszystkim duszpasterzom oraz Muzykom kościelnym głębokiego zjednoczenia z Chrystusem, podążania drogą Miłości, która na Krzyżu zajaśniała swym blaskiem objawiając swą moc i w zmartwychwstaniu przywróciła nam życie wieczne. Dnia 22 listopada w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze o godz. 18. 30 odprawię Mszę św. za wszystkich drogich Muzyków kościelnych w Polsce.

Wraz z Duszpasterzami Muzyków Kościelnych, Stowarzyszeniem Polskich Muzyków Kościelnych, Federacją Caecilianum, Polską Federacją Pueri Cantores zapraszamy Was na IX Ogólnopolską Pielgrzymkę Muzyków Kościelnych /organistów, dyrygentów, chórów, scholi liturgicznych, kantorów i zespołów instrumentalnych/ na Jasną Gorę dnia 17 lutego 2018 r. Pielgrzymkę rozpoczniemy o godz. 10.00 Liturgią Pokutną w sali O. A. Kordeckiego , następnie konferencja, przygotowanie liturgii, oraz uroczysta Eucharystia w Bazylice Jasnogórskiej pod przewodnictwem J. E. Ks. Bpa Piotra Gregera, przewodniczącego Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej, działającej w ramach Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP. Po Eucharystii odbędzie się uroczysty koncert. Śpiewy oraz liturgie przygotowują Muzycy kościelni Diecezji Bielsko – Żywieckiej

Niech Jasnogórska Królowa Polski ogarnia nas wszystkich płaszczem swojej opieki.

z modlitwą

O. dr Nikodem Kilnar OSPPE

Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.