Kongregacja Nauki Wiary wydała List Placui Deo

Kongregacja Nauki Wiary wydała List Placui Deo. Ostrzega w nim przed nowymi formami herezji pelagianizmu i gnozy. Przypomina, że człowiek nie może zbawić się sam, a zbawienie, które daje nam Chrystus obejmuje całego człowieka, zarówno jego duszę, jak i ciało.

Stolica Apostolska przypomina, że zbawienie każdego człowieka dokonuje się poprzez zjednoczenie z Jezusem Chrystusem, jedynym i powszechnym Zbawicielem, który ustanowił nowy porządek relacji z Bogiem i ludźmi. Kongregacja Nauki Wiary ogłosiła dziś list Placuit Deo, który na nowo wykłada te podstawowe prawdy wiary. Jest on odpowiedzią na odżywanie we współczesnym świecie dwóch dawnych herezji, które wypaczają chrześcijańską wiarę. Mówi prefekt Kongregacji Nauki Wiary abp Luis Ladaria.

W sposób szczególny, jak często zauważa Ojciec Święty, w naszych czasach szerzy się neopelagianizm. Człowiekowi, który żyje w skrajnej autonomii, wydaje się, że może zbawić się sam, bez uznania, że w tym, co jest w nim najgłębsze, zależy od Boga i od innych. Do zbawienia człowiek stara się więc dojść o własnych siłach lub zdając się na czysto ludzkie struktury, niezdolne przyjąć nowość Ducha Bożego. Z drugiej strony swoisty neognostycyzm proponuje zbawienie czysto wewnętrzne, ograniczone do subiektywizmu. Chce się w ten sposób wyzwolić człowieka z ciała i świata materialnego, w którym nie dostrzega się już opatrznościowej ręki Stworzyciela, a jedynie rzeczywistość pozbawioną sensu i podatną na manipulacje w zależności od ludzkich interesów – powiedział prefekt Kongregacji Nauki Wiary.

Nowy dokument Kongregacji Nauki Wiary przypomina, że pełne zaspokojenie ludzkich pragnień dokonuje się jedynie w Bogu, dzięki Niemu i poprzez zjednoczenie z Nim. Zbawienie człowieka nie sprowadza się do rzeczy, które może sam osiągnąć. Nie zapewni dobrobyt materialny, nauka i technika, władza czy zadowolenie z siebie. „Nic z tego, co stworzone nie może w pełni zaspokoić człowieka, ponieważ Bóg przeznaczył nas do życia we wspólnocie ze Sobą” – czytamy w watykańskim dokumencie.

Odnosząc się z kolei do nowych form gnozy, List Kongregacji Nauki Wiary przypomina, że zgodnie z biblijnym objawieniem, źródłem zła nie jest ciało czy świat materialny. Przeciwnie, świat jest dobry, bo stworzył go Bóg, a zło, które wyrządza człowiekowi największą krzywdę, pochodzi z ludzkiego serca. Zbawienie nie odnosi się jedynie do naszego wnętrza, lecz do całego naszego istnienia. „Cała osoba, w ciele i duszy, została stworzona z miłości Boga, na Jego obraz i podobieństwo, i jako taka ma żyć z Nim w jedności” – przypomina watykański dokument.

List Placuit Deo wskazuje też na znaczenie sakramentów i samego Kościoła, który jako widzialna wspólnota wierzących chroni nas przed zagrożeniami ze strony pelagianizmu i gnozy.

/źródło: http://pl.radiovaticana.va

 

Tekst listu m.in. w języku angielskim można przeczytać na stronach Kongregacji Nauki i Wiary

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.